FAQ – často kladené otázky

Čo môžem urobit pre urýchlenie opravy?

Odporúčame deaktivovať ochranné gesto/kód pred reklamáciou zariadenia a deaktivovať funkciu My Xperia.

Ako dlho bude trvať oprava?

99% všetkých opráv je u nás kompletne spracovaných do 72 hodín, priemerná doba opravy je 1,4 dňa.

Môže dôjsť ku zamietnutiu záručnej opravy z dôvodu zatečenia telefónu kvapalinou pri vodotesnom telefóne?

Každé zariadenie je u nás dôkladne testované. K zamietnutiu záručnej opravy môže dôjsť len v prípade, že boli zo strany zákazníka porušené podmienky vodotesnosti uvedené v manuáli.

Prečo poslať zariadenie do autorizovaného servisu aj v prípade nezáručnej opravy?

Ako autorizovaný servis garantujeme, že každé zariadenie je opravené v súlade s pracovným postupom stanoveným výrobcom a vždy používame výhradne originálne náhradné diely. V prípade vodotesných modelov je samozrejmosťou, že zariadenie bude po oprave spĺnať normu krytia IP garantovanú výrobcom.

Čo môžem urobit, aby som predišiel strate dát?

Odporúčame vykonávať pravidelné zálohovanie dát, interval zálohy je individuálny, ale z dennej praxe môžeme odporučit aspoň raz štvrťročne, cez aplikáciu PC companion/Xperia companion.